Supikoirat ja kosteiko tähtäimessä

Syyskuun alussa 2010 käynnistyneet riistakeskuksen laajamittaiset hankkeet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi etenevät hyvää vauhtia. Pohjoismaisella supikoirahankkeella pyritään estämään supikoiran vakiintuminen Skandinavian eläimistöön. Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa puolestaan palautetaan arkiluonnon kadonneita kosteikkoja.     Kolmevuotisen pohjoismaisen supikoirahankkeen (Management...

Malttia taantuvien vesilintukantojen metsästykseen

Suomen riistakeskus suosittelee metsästäjiä maltilisuuteen taantuvien vesilintuljien metsästyksessä. Suosituksen taustalla on useiden sorsalintujen väheneminen. Taantumisen pääsyy ei ole metsästys, mutta metsästäjien tulee kantaa vastuunsa taantuvien riistalajien kannanhoidossa.     Suomi on Euroopan unionin alueella monen...

Jousella metsästäminen

Äänetön, hajuton ja näkymätön. Sellainen sen pitäisi olla, jousimetsästäjän. Sulautua ympäristöönsä ja liikkua äänettömästi tuulen alapuolella. Jousen ampumamatkat ovat lyhyitä, joten edellä mainitut ominaisuudet ovat lähestulkoon yhtä tärkeitä kuin aktiivinen harjoittelu ja välineiden kunnossapito. Jousimetsästäjän...

Metsästyskausi alkaa, oletko valmis?

Kesä on useimmille metsästäjille luppoaikaa varsinaista sesonkia eli syksyä odotellessa. Luppoaika kannattaa kuitenkin käyttää tehokkaasti hyödyksi, sillä hyvin suunniteltu ja valmisteltu on jo puoliksi tehty, ja meneehän kesäkin siina samalla mukavasti. Kausi alkaa aivan tuota...

Metsästyksestä saa monipuolisesti hyvinvointia

Maastossa kulkevalla metsästäjällä on mandollisuus päästä nauttimaan monenlaisista hyödyistä: raittiista ilmasta, kauniista maisemista sekä monipuolisesta sieni- ja marjasaaliista. Tapion ollessa myötämielinen tuomisina kotiin voi olla myös riistaa tai kalaa. Näkyvien hyötyjen ja saaliiden ohella osa...

Riistakamera harrastus palkitsee

Riistakameroista on muutamassa vuodessa kehittynyt valtava tiedonkeruuverkosto maahamme. Tuhannet maastoon asetetut kamerat kuvaavat eläinten liikkeitä ympäri vuoden ja tallentavat paikallisesti tietoa alueen eläinkannasta. Parhaimmillaan tätä kameroiden avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää valikoivassa metsästyksessä ja riistakantojen...

Suden kannanhoidollinen metsästys

Kannanhoidollisen suden metsästys mahdollisuuksien arviointia varten tarvitaan tietoa lisääntyneiden laumojen määrästä jo syksyllä. Tässä tehtävässä riistan tarkkailussa yleistyneet riistakamerat osoittautuivat oivalliseksi avuksi viime vuonna. Nyt kannattaakin virittää kamerat kokoamaan pennuista kertyviä havaintoja reviirialueilla.    ...

Lehtokurppa on arvostettu riistalaji

Lehtokurppa on riistalajina haastava ja mielenkiintoinen, ja se vaatii metsästäjältä nopeaa tähtäystä sekä laukausta. Muualla Euroopassa se on arvostettu riistalaji, mutta Suomessa sen pyynti ei ole vielä kovin suosittua. Vuosittain lintua pyydetään Suomessa noin 5000...

Metsästyksessä liikkuu paljon rahaa

Kesäkuussa ilmestyi luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen riistatalouden hyvinvointivaikutuksia selvittänyt raportti, joka pohjautuu kyselytutkimuksella vuonna 2008 kerättyyn aineistoon. Näitä tuloksia metsästyksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia on odotettu hartaasti ja nyt saadut alustavat laskelmat ovat riistatalouden kannalta erittäin rohkaisevia....

Kohti uutta metsästysvuotta

Metsästysvuoden alku on jo muutaman viikon päässä. Metsästäjille se on monella tapaa vuoden kohokohta ja rytmittää koko vuoden kiertoa. On aika huoltaa koirat ja varusteet sekä varmistaa, että tarvittavat tiedot ja taidot ovat ajan tasalla....