Metsästyksessä liikkuu paljon rahaa

Kesäkuussa ilmestyi luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen riistatalouden hyvinvointivaikutuksia selvittänyt raportti, joka pohjautuu kyselytutkimuksella vuonna 2008 kerättyyn aineistoon. Näitä tuloksia metsästyksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia on odotettu hartaasti ja nyt saadut alustavat laskelmat ovat riistatalouden kannalta erittäin rohkaisevia....

Kohti uutta metsästysvuotta

Metsästysvuoden alku on jo muutaman viikon päässä. Metsästäjille se on monella tapaa vuoden kohokohta ja rytmittää koko vuoden kiertoa. On aika huoltaa koirat ja varusteet sekä varmistaa, että tarvittavat tiedot ja taidot ovat ajan tasalla....